A+ R A-

Verdere versterking van VSB-ledenbestand met Termisol

E-mailadres
Termisol te Rotterdam is lid geworden van de sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). De vereniging groeit nog steeds in aantal leden en telt met donateurs inmiddels een 80-tal bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro.

Het internationaal opererende Termisol is gespecialiseerd in steigerbouw en isolatie. Het Nederlandse kantoor in Rotterdam is onderdeel van Termisol Termica, dat in moederland Italië een sterke positie heeft in de chemische, energie- en olie- en gasindustrie. Het bedrijf bestaat inmiddels 65 jaar en voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

De Nederlandse vestiging van Termisol is voorafgaand aan de toetreding getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Bij de (driejaarlijkse) toetsing wordt het bedrijf onder meer beoordeeld op de scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. Onderwerpen die niet alleen van meerwaarde zijn voor VSB-leden in hun contacten met opdrachtgevers. Ook de overheid, Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen zien de regeling als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden.

De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte. Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteunings-constructies en gevelonderhoudsinstallaties.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl