A+ R A-

Ontvreemd materiaal teruggevonden na tip van branchegenoot

E-mailadres

Na de arrestaties die kortgeleden werden verricht naar aanleiding van diefstal van steigermateriaal, heeft de VSB opnieuw een succes geboekt. Recent werd de vereniging getipt door een branchegenoot over een partij steigermateriaal van het merk Layher, die te koop werd aangeboden op advertentiesite Marktplaats. De gegevens werden door de VSB direct doorgespeeld aan Hoffmann Bedrijfsrecherche waarmee de vereniging nauw samenwerkt in de strijd tegen diefstal. Bij het bekijken van de foto’s in deze advertentie concludeerde Hoffmann dat de partij afkomstig zou kunnen zijn van KAEFER, een van de deelnemers aan het project. Er werd contact gelegd met de directie van KAEFER die na het zien van de advertentie en foto’s tot de conclusie kwam dat het daadwerkelijk materiaal van KAEFER betrof
.

Om te achterhalen of het hier gestolen materiaal betrof, besprak Hoffmann een plan van aanpak waarbij contact zou worden gelegd voor een proefaankoop. De aanbieder ging in op de contactpogingen en slechts enkele uren na de melding bleek de aanbieder een in november 2013 ontslagen medewerker van KAEFER te zijn. Ook deze informatie werd met het bedrijf gedeeld.

Vervolgens maakte Hoffmann een afspraak voor de aankoop van het steigermateriaal. Voor de aankoop zou plaatsvinden, stelde Hoffmann een onderzoek in op de locatie in Bergen op Zoom. Hierbij werd vastgesteld dat het materiaal feitelijk aanwezig was. Managing director Chris Hunter van KAEFER en Hoffmann hadden vóór de beoogde proefaankoop een bezoek gebracht aan de politie Bergen op Zoom en de zaak inhoudelijk besproken. Hierbij werd afgesproken dat bij noodzaak de politie ter plaatse zou komen in het kader van directe hulpverlening.

Snel succes
Twee dagen na de tip brachten twee rechercheurs van Hoffmann een bezoek aan de aanbieder. De aanbieder verklaarde dat het materiaal van KAEFER betrof en bood spontaan ook een bandoleerapparaat aan als cadeau bij de aankoop. Ook dit apparaat bleek afkomstig van KAEFER. De man had geen aannemelijke verklaring voor het in bezit hebben van de materialen, en zag in dat verkopen van het materiaal geen optie meer was. Met toestemming van de man sloot managing director Chris Hunter van KAEFER zich aan bij het gesprek. De aanbieder deed een toezegging dat hij medewerking zou verlenen aan teruggave van de ontvreemde partij.

Drie dagen na het verkrijgen van de tip haalde personeel van KAEFER het ontvreemde materiaal op bij de aanbieder. Zoals afgesproken gaf deze alle gevraagde medewerking. Wederom werd hiermee een zaak opgelost die tot stand kwam door een tip uit de branche en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen.
Preventie Diefstal Steigermateriaal
Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal pakt diefstal van steigermateriaal integraal aan. De aanpak op brancheniveau vindt plaats in samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche. Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl.

Binnenkort wordt daarnaast een website in gebruik genomen waar incidenten centraal kunnen worden gemeld. Met het project wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd. In het project participeren leden van de sectie steigerbedrijven van de VSB alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het project.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl