A+ R A-

VSB heet 2 nieuwe leden welkom

E-mailadres

De groei van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) zet zich onverminderd voort. Na eerder dit jaar ook al Termisol en Constructo als lid te hebben genoteerd, werden tijdens de Algemene Ledenvergadering nu ook Holland Platforms en HeightCare welkom geheten. Holland Platforms treedt toe tot de sectie Hoogwerkbedrijven; HeightCare wordt lid van de secties Hoogwerk- en Steigerbedrijven. De vereniging telt met leden en donateurs inmiddels ruim 80 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro.
De heer De Schutter van Heightcare ontving het ledenbord en waarborgcertificaat

Holland Platforms is een gespecialiseerd bedrijf op gebied van verhuur en montage van tijdelijke hangbruginstallaties. Het bedrijf heeft een landelijke dekking en biedt naast verhuur en montage ook de daarbij behorende diensten, zoals projectadvies, speciale constructies en maatwerk, onderhoud, reparatie en keuring en certificering van hangbruggen en gevelinstallaties. Daarnaast levert Holland Platforms advies en verkoopt het tijdelijke en permanente gevelinstallaties, trainingen en opleidingen.

HeightCare te Rotterdam adviseert bedrijven ten aanzien van het werken op hoogte. Het bedrijf onderzoekt daarbij welke toepassingen voor klanten het meest doeltreffend kunnen worden ingezet zodat zij hun werkzaamheden op hoogte prettig en vooral veilig kunnen uitvoeren. Het werkterrein omvat daarbij onder meer steigersystemen, hoogwerkers, hangbruginstallaties, trappentorens en mobiele kranen. Met een geïntegreerde aanpak beoordeelt HeightCare voorafaangaand aan projecten hoe kostenreductie, continuïteit en veiligheid gewaarborgd blijven.

Voorafgaand aan de toetreding tot de VSB zijn Holland Platforms en HeightCare getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Bij de (driejaarlijkse) toetsing wordt het bedrijf onder meer beoordeeld op de scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. Onderwerpen die niet alleen van meerwaarde zijn voor VSB-leden in hun contacten met opdrachtgevers. Ook de overheid, Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen zien de regeling als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl