A+ R A-

VSB ontwikkelt cursus (Hulp)Monteur Goederenbouwlift

E-mailadres

De VSB Commissie hefsteigers en liften heeft cursussen ontwikkeld voor Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwlift. Het certificaat dat na succesvolle afronding van de cursus wordt verkregen, geldt niet alleen als erkenning van het vak maar ook als bewijs van scholing. Goed opgeleide (hulp)monteurs zijn noodzakelijk omdat goederenbouwliften, zoals elke machine, met de nodige zorg en veiligheidsvoorschriften moeten worden behandeld en dat begint al bij de montage.

Theorie en praktijk
Bij de keuze voor de opleiding monteur of hulpmonteur speelt ervaring een belangrijke rol. Het uitgangspunt daarbij wordt gevormd door vastgestelde eind- en toetstermen. De duur en het niveau van de scholing is afhankelijk van de voorkennis en deskundigheid van de deelnemer. De scholing bestaat standaard uit theorie- en praktijkonderdelen. Daarbij komen onder meer wet- en regelgeving en procedures, veilig en gezond werken, werkoverleg en termen en begrippen aan de orde. Ook het krachtenspel, basiszaken aangaande liftmontage, liftonderdelen en hun functies, logistiek en het (assisteren bij) monteren worden tijdens de cursus behandeld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van lesmaterialen die zijn gebaseerd op de eindtermen.

VSB-erkend certificaat
Na succesvolle afronding van de scholing kan de vakman zijn vakbekwaamheidsniveau aantonen met behulp van een VSB-erkend certificaat. Hij wordt hiertoe getoetst door daarvoor geaccrediteerde examinatoren. De toets bestaat uit theorievragen, een practicum en een praktijkopdracht (monteur liftmontage). De scholing en toetsing voor de cursus Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwlift vinden plaats onder auspiciën van Opleidingsbedrijf VSB.

Door middel van onder andere toolbox-meetings kunnen bedrijven het vakbekwaamheidsniveau van hun werknemers op het vereiste niveau houden. Na een periode van vijf jaar moet opnieuw worden aangetoond dat over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.

VSB heeft de informatie rondom de cursus samengebracht in een flyer die hier kan worden gedownload.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl