A+ R A-

VSB sluit jaar af met 9 nieuwe leden

E-mailadres

Met de nieuwe leden Personeelsservice Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex neemt het aantal VSB-leden dit jaar met negen toe. Deze drie bedrijven traden tijdens de laatste ledenvergadering van 2016 toe tot de vereniging. PST en Oranjeflex treden toe tot de Sectie Steigerbedrijven, Hollandia Steigerverhuur tot de Sectie Hoogwerkbedrijven.

 

 

Voorafgaand aan de toetreding tot de VSB zijn Personeel Service Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

 

Personeel Service Twente uit Rijssen en Oranjeflex uit Rotterdam zijn uitzendbureaus die onder meer gespecialiseerd zijn in detachering van steigerbouwpersoneel. De bedrijven voldoen daarom niet alleen aan de VSB Waarborgregeling alsook aan de specifieke eisen die in de VSB Waarborgregeling zijn geformuleerd voor uitzendbureaus. De aanvullende eisen hebben onder meer betrekking op opleiding/scholing, verzekeringen, ongevallenstatistieken, WAADI-checks en lidmaatschappen van brancheorganisaties.

 

Naast nieuwe leden begroette de VSB ook twee nieuwe donateurs. Bingham (Schiedam) in een industrieel zeilmakerij dat onder meer afdekmateriaal, overkappingen en hijs- en bevestigingsmaterialen aanbiedt. QuiteRight (Dordrecht) is expert op het gebied van de verplichte RI&E en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl