A+ R A-

Eerste VIBE-certificaten uitgereikt aan VSB-leden

E-mailadres

Met de uitreiking van de eerste VIBE-certificaten aan Hertel, Van der Panne Steigerbouw en Limburgs Steigerbouw- en Bouwbedrijf heeft de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven het VIBE pilot-project afgerond. VIBE staat voor Veiligheid In Beweging door inzet branche/bedrijfsfacilitators.
 

 

Als onderdeel van het project, een co-productie van VSB en VeiligheidNL, werden Hans Huysen van TACKnowledge en Peter Rijfkogel van Artros Healthfocus opgeleid tot VIBE-facilitator voor VSB. Met deze getrainde experts op het gebied van het beïnvloeden van gedrag en cultuur kan de implementatie van de VIBE-aanpak bij andere VSB-leden nu worden begeleid.

 

VIBE is een door VeiligheidNL ontwikkelde aanpak die branches en bedrijven in staat stelt om gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren. VSB neemt actief deel aan VIBE en leden kunnen dan ook aan de slag om gezond en veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren en veilig te werken. Daarbij krijgen zij de hulp van de VIBE-facilitators. Zij zijn vertrouwd met de VIBE-aanpak en beschikken over handvatten op het gebied van faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback geven, overtuigen, stimuleren en omgaan met weerstand.

 

De VIBE-expert zorgt er samen met het bedrijf voor dat de VIBE-aanpak wordt geïmplementeerd. Vanuit het bedrijf werkt een VIBE-team met werknemers uit verschillende lagen van het bedrijf. Dit team gaat onder begeleiding van de facilitator zelf aan de slag met veilig en gezond werken. Daarbij maken ze gebruik van de tools die de VIBE-aanpak aanreikt.

 

De VIBE-facilitator zorgt voor een breed bewustzijn: van management en KAM-coördinator tot VIBE-team. Daarnaast signaleert de facilitator wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde doelen te bereiken. Zo raakt gezond en veilig werken verankerd binnen het bedrijf en in de bedrijfscultuur.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl