A+ R A-

Website SVWOH gelanceerd

E-mailadres
De heer Peter Bongaerts, directeur Belangenbehartiging van FME en de heer Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, hebben samen met Hans Crombeen, Frank Klessens en Gijs Buijs van het stichtingsbestuur, de website van de Stichting Veilig Werken op Hoogte in gebruik genomen.

De nieuwe Stichting Veilig Werken Op Hoogte richt zich op verbetering van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert de Stichting Veilig Werken Op Hoogte een certificeringschema en kwalificatiedossiers aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid. Daarnaast verzorgt de stichting het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het centraal diplomaregister.

Achtergrond
De Stichting Veilig Werken Op Hoogte is een voortzetting van het initiatief dat in de jaren 90 door de sector werd genomen om de vakbekwaamheid van personeel aantoonbaar te maken. In goede afstemming met de betrokken stakeholders op het werkgebied “Veilig werken op hoogte” en DNV GL werden de activiteiten en de bijbehorende structuur, waaronder de Waarborgcommissie en Examencommissie, overgedragen aan de SVWOH.

Dankzij het Sectorplan Steigerbouw (2016-2018) is een structuur tot stand gebracht ten behoeve van het Veilig Werken Op Hoogte, waarbij de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op neutrale, objectieve en eenduidige wijze wordt aangetoond, bewaakt en geregistreerd. De opzet is zodanig gekozen dat er ruimte wordt geboden om - afhankelijk van het toegepaste arbeidsmiddel voor het werken op hoogte - te kunnen kiezen voor persoonscertificering (ISO 17024), diplomering (MBO) of andersoortige kwalificering. De verantwoordelijkheden en taken van de sectoren worden strikt gescheiden gehouden van de Certificerende Instanties (DNV GL) en de andere toezichthoudende organisaties, zoals de overheid.

Doelstelling
De stichting richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte. Hiertoe onderneemt de stichting verschillende activiteiten, waaronder het opzetten, onderhouden, beheren of faciliteren van:
  • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
  • Centraal Diploma Register (deelbeheer)
  • Certificatie van personen en middelen
  • Eind- en toetstermen voor cursussen, kwalificatiedossiers voor rijkserkende diploma’s
  • Het College van Deskundigen, Examencommissie en de Werkkamers
  • Voorlichting en kennisoverdracht
  • Samenwerking met certificerende instantie(s) (DNV GL)
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl