A+ R A-

Dit moet u weten over de AVG

E-mailadres
Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht.  Dit  artikel bevat buiten de informatie en downloads ook een aantal links naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens met een AVG regelhulp en een 10 stappenplan. Daarnaast kan hier de AVG-presentatie worden gedownload die tijdens de VSB-najaarsvergadering werd gehouden door FME advocaat, Mr. René Ries.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl