A+ R A-

Persoonscertificering en overgangsperiode

Een tweede wijze om vakbekwaamheid te verwerven en aan te tonen, is het behalen van een persoonscertificaat. Er wordt echter geen aandacht besteed aan de algemeen vormende vakken. Deze opleidingen concentreren zich op de theoretische en praktische techniek van de steigermontage.

De examens dienen zowel een oordeel te geven over de theoretische kennis als de praktische vaardigheid van de kandidaten. In de nieuwe eind- en toetstermen spelen ook gedragscomponenten een belangrijke rol. De branche stelt echter als voorwaarde dat de examens worden afgenomen onder het regime van persoonscertificering volgens ISO 17024. Om de kwaliteit van de certificering, de onafhankelijkheid en de uniformiteit van certificering te garanderen, wordt gewerkt met DNV-GL.

Persoonscertificaten modulair:
Persoonscertificaten worden afgegeven voor de basisscholing of opleiding. Daarna kan specialisatie plaatsvinden via de module Industrie, module Offshore of Module bouw/ondersteuningen

Download hier de actuele eind- en toetstermen:
Hulpmonteur Steigerbouw

Monteur Steigerbouw

1e Monteur steigerbouw


Elke 5 jaar moet de vakbekwaamheid opnieuw worden getoetst, waarmee het persoonscertificaat kan worden verlengd. Op grond van de examenresultaten kan blijken dat eventuele bijscholing noodzakelijk is. Eén en ander onder auspiciën van de Waarborgcommissie WMVWH dat gefaciliteerd wordt door DNV GL.

De route naar certificering is kort en krachtig samengevat in de Routekaart Certificering die hier kan worden gedownload. Certificatenverstrekt door DNV-GL, worden door de VSB ingevoerd in het Centraal Diploma Register.

Registratie Centraal Diploma Register
Monteurs die over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (Rijkserkend MBO-diploma of een persoonscertificaat volgens ISO 17024) beschikken, zijn eenvoudig terug te vinden in het Centraal Diploma Register (CDR). Met één druk op de knop kan worden gecontroleerd of éen persoonin het bezit is van de juiste papieren. Het CDR is te raadplegen: https://www.vca.ssvv.nl/

De controle via het CDR is belangrijk voor opdrachtgevers en Inspectie SZW, die hierdoor worden ontzorgd.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl